Predikanten Predikanten
 
De Bronkerk heeft twee predikanten:  ds Eline van Iperen en ds Regina Lafeber

Eline van Iperen

In de aanloopperiode naar mijn benoeming tot predikant van de Bronkerk werd mij gevraagd mij voor te stellen aan de gemeente aan de hand van een voorwerp. Ik deed dat toen met een fietspomp. En ik vertelde erbij dat ik graag fiets, en ook graag mijn vakanties op de fiets doorbreng, trekkend van plek naar plek, niet wetend wat de dag mij brengen zal of waar ik ‘s avonds zal overnachten.
Dat onderweg zijn is ook een beeld voor wat geloven voor mij is. Voor mij gaat het bij geloven niet zozeer om het bereiken van een doel als wel om het onderweg zijn naar dat doel (noem het “thuiskomen”, of “bevrijding” of “de hemel op aarde”, of “de broeder/zusterschap van alle mensen”).
Ik weet dat de weg van geloven langs toppen en door dalen kan gaan, door vruchtbaar landschap en door dorre woestijn. En ja: het kan ook gebeuren dat je met pech onderweg aan de kant van de weg komt te staan, dat je plat komt te staan, geen lucht meer hebt.
Hier komt de fietspomp weer om de hoek kijken: ik vind het mooi werk om samen met mensen te zoeken naar wat lucht/adem/ruimte geeft in hun bestaan. In één op één gesprekken, in groepswerk, in vieringen.
Sinds Pinksteren 2019 ben ik als predikant verbonden aan de Bronkerkgemeente. Het bijbelse Pinksterverhaal over de Geest die mensen aanblaast, nieuwe adem/lucht geeft, en hen over grenzen heen op weg zet naar Gods toekomst, zette die verbintenis voor mij in het juiste perspectief.

Eline van Iperen.
Ik werk part-time, maar u mag me altijd bellen (of iets inspreken): 055-8438214 of mailen naar:
predikantEI@bronkerk.nl

Regina Lafeber


Sectieverdeling predikanten

Ds. Eline van Iperen is predikant van de secties 1 en 2. Ze is bereikbaar via tel. 055-8438214 of via haar e-mailadres predikantEI@bronkerk.nl .

Ds Regina Lafeber is predikant  voor de secties 3 en 4. Ze is bereikbaar via tel 06 23825863 of via haar e-mailadres predikantcrl@bronkerk.nL
                                                          
 
terug